Gerd J Nilsson -

kontoransvarlig.

Jeg tar meg av bokføring, papirarbeid som møtereferater, årsberetninger og lignende. Utvikling og drifting av hjemmesidene er også min oppgave, samt å holde orden i katteregister og arkiv.    

Jeg har arbeidet både i offentlig sektor og i privat næringsliv – de fleste årene som leder på ulike nivåer i IKT- og konsulentbransjen. De siste årene har jeg arbeidet som coach for mennesker som ønsker å vikle seg ut av gamle problemer og inn i nye og berikende erfaringer.

I barndommen tilbragte jeg mye tid med ulike dyr på mine besteforeldres gård. Der var det kuer, griser, høner, hest, hunder og katter – og jeg ble glad i dem alle (kanskje med unntak av en gris som spiste opp favorittlua mi). Tid og rom for eget dyrehold ble det ikke før jeg var i midten av 50-årene og slo meg ned på Nesodden. Det måtte bli katt!
 
Dessverre mistet jeg henne etter noen år og tok da kontakt med Nesoddkatten og Kari. Først adopterte jeg Silva. Senere ble jeg fostermor for en hjemløs sjel som senere fikk et nytt for-alltid hjem. Så ble jeg på nytt fostermor for en skjønn liten fyr som hadde vært på rømmen i 4 år.
 
Kontakten med Nesoddkatten førte til en trang til å ville bidra, og innsatsen ble satt inn der behovet var størst.